Mã số bảo hành GSG0002
Khách hàng CHÍ NGUYỆN
Email [email protected]
SDT 0837681580

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 17/06/2021
Tên sản phẩm SINGLE GRILLZ CUSTOM N
Chất liệu BẠC
Loại đá MOISANITE
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải 1