Mã số bảo hành GSG0012
Khách hàng Trần Nhung
Email [email protected]
SDT 0966891821

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 29/06/2021
Tên sản phẩm 6 GRILLZ CUSTOM
Chất liệu BẠC 925 CAO CẤP
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái 3
Hàm dưới phải 3