Mã số bảo hành
Khách hàng
Email
SDT

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất
Tên sản phẩm
Chất liệu
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải