Mã số bảo hành GSG0057
Khách hàng Lương Đạt
Email [email protected]
SDT 0708090037

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 28/12/2021
Tên sản phẩm Grillz Bạc Cao Cấp
Chất liệu Bạc Cao Cấp
Loại đá Cz
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải 1
Hàm dưới trái 1
Hàm dưới phải 1