Mã số bảo hành GSG0064
Khách hàng LeGend Châu
Email [email protected]
SDT 0974025710

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 15/04/2022
Tên sản phẩm Grillz Old School
Chất liệu Bạc Cao Cấp
Loại đá
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải 1
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải