Mã số bảo hành GSG0095
Khách hàng LÌ QUÁCH
Email [email protected]
SDT 0854731468

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 18/06/2021
Tên sản phẩm GRILLZ CUSTOM
Chất liệu BẠC
Loại đá CZ
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải