Mã số bảo hành GSG0129
Khách hàng Sonny Nguyễn
Email [email protected]
SDT 0941737269

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 22/11/2022
Tên sản phẩm 14k Gold Grillz
Chất liệu White Gold 14k
Loại đá
Hàm trên trái 2
Hàm trên phải 2
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải