Mã số bảo hành GSG0189
Khách hàng Cheap Sober
Email [email protected]
SDT 84707450179

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 26/10/2022
Tên sản phẩm Oldschool Grillz
Chất liệu Silver
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái 3
Hàm dưới phải 3