Mã số bảo hành GSG0204
Khách hàng A Giàu
Email [email protected]
SDT 0903056746

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 04/12/2022
Tên sản phẩm Gold Grillz
Chất liệu Vàng 10k
Loại đá Moissanite
Hàm trên trái
Hàm trên phải 2
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải