Mã số bảo hành GSG0211
Khách hàng Mr Hoan
Email [email protected]
SDT 0352521473

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 10/12/2022
Tên sản phẩm Single Grillz
Chất liệu 10k Gold
Loại đá
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải