Mã số bảo hành GSG0212
Khách hàng John Nguyễn
Email [email protected]
SDT 240482

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 01/01/2023
Tên sản phẩm 10k Gold Grillz
Chất liệu 10k Gold
Loại đá
Hàm trên trái 2
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải