Mã số bảo hành GSG0214
Khách hàng Trân Lê
Email [email protected]
SDT 0705110911

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 06/01/2023
Tên sản phẩm Grillz Bạc Cao Cấp
Chất liệu Bạc Cao Cấp
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái 2
Hàm dưới phải 2