Mã số bảo hành GSG0215
Khách hàng Đạt Trần
Email [email protected]
SDT 0786831005

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 07/01/2023
Tên sản phẩm Grillz Bạc Cao Cấp
Chất liệu Bạc 925
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải 1
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải