Mã số bảo hành GSG0233
Khách hàng Trần Hoàng
Email [email protected]
SDT 0384326827

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 20/02/2023
Tên sản phẩm Single Grillz
Chất liệu Vàng 10K
Loại đá Moissanite
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải 1