Mã số bảo hành GSG0268
Khách hàng Patrick Cai
Email [email protected]
SDT (614)25614644

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 06/07/2023
Tên sản phẩm Grillz Custom
Chất liệu Silver S925
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái 3
Hàm dưới phải 4