Mã số bảo hành GSG0279
Khách hàng LeoPold
Email [email protected]
SDT 0644246972

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 12/08/2023
Tên sản phẩm Single Grillz
Chất liệu Bạc Cao Cấp
Loại đá
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải