Mã số bảo hành GSG0284
Khách hàng Himanshu
Email [email protected]
SDT 019953253276

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 16/08/2023
Tên sản phẩm Cuban Chain
Chất liệu Silver
Loại đá CZ
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải