Mã số bảo hành GSG0300
Khách hàng Allira Dryden
Email [email protected]
SDT 0478294525

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 17/10/2023
Tên sản phẩm Grillz
Chất liệu 10k Yellow Gold
Loại đá Moissanite
Hàm trên trái 2
Hàm trên phải
Hàm dưới trái 3
Hàm dưới phải 3