Mã số bảo hành GSG0319
Khách hàng Chị Khánh
Email [email protected]
SDT 0902000006

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 07/10/2023
Tên sản phẩm Single Grillz
Chất liệu White Gold 750
Loại đá Moissanite
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải