Mã số bảo hành GSG0322
Khách hàng Jack wofgramm
Email [email protected]
SDT 0402223431

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 17/10/2023
Tên sản phẩm Grillz
Chất liệu Silver
Loại đá
Hàm trên trái 5
Hàm trên phải 6
Hàm dưới trái 5
Hàm dưới phải 5