Mã số bảo hành GSG0326
Khách hàng Pan Liu
Email [email protected]
SDT +491758718242

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 28/11/2023
Tên sản phẩm Grillz Custom
Chất liệu Bạc Cao Cấp
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải