Mã số bảo hành GSG0336
Khách hàng Anh Triết
Email [email protected]
SDT 0773011789

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 17/03/2024
Tên sản phẩm Gold Grillz
Chất liệu 14k Gold
Loại đá
Hàm trên trái 3
Hàm trên phải 4
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải