Mã số bảo hành GSG0352
Khách hàng Thanh Nguyen
Email [email protected]
SDT +842589096

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 28/12/2023
Tên sản phẩm Single Grillz
Chất liệu 2
Loại đá
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải
Hàm dưới trái 1
Hàm dưới phải