Mã số bảo hành GSG0397
Khách hàng Char Houldey
Email [email protected]
SDT +44770438219

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 13/04/2024
Tên sản phẩm Single Grillz
Chất liệu Silver S925
Loại đá
Hàm trên trái 1
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải