Mã số bảo hành GSG0351
Khách hàng The Hoan Tran
Email [email protected]
SDT +4915785691770

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 28/12/2023
Tên sản phẩm Single Grillz
Chất liệu Bạc Cao Cấp
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải 2
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải