Mã số bảo hành RSC0001
Khách hàng Nguyễn Thị Quyên
Email [email protected]
SDT 0906603252

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 06/04/2022
Tên sản phẩm Răng Sứ Cercon NK Hoàn Thiện
Chất liệu Cẻcon
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải 4
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải