Mã số bảo hành RSC0003
Khách hàng NGUYỄN HỮU HOÀNG
Email [email protected]
SDT 0932067482

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 22/11/2021
Tên sản phẩm Răng Sứ Cercon HT
Chất liệu Cercon HT Cao Cấp
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải 1