Mã số bảo hành RSC0041
Khách hàng Lê Kiều Lệ
Email [email protected]
SDT 098 5434085

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 18/10/2022
Tên sản phẩm Răng Sứ Cercon - NK Hoàn Thiện
Chất liệu Sứ Cercon
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải
Hàm dưới trái 1
Hàm dưới phải