Mã số bảo hành RSC0045
Khách hàng Đoàn Xuân Thu
Email [email protected]
SDT 0834547871

Sản phẩm được sản xuất bởi Grillz Sài Gòn
Địa chỉ : 37A Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Ngày sản xuất 08/10/2022
Tên sản phẩm Răng Sứ Cercon
Chất liệu Sứ Cercon
Loại đá
Hàm trên trái
Hàm trên phải 4
Hàm dưới trái
Hàm dưới phải